top of page
coaching (9).jpg
DSC00620-3_edited_edited.jpg

Kdo jsem?

Vítám Vás na mém webu, jsem Eliška Cisko. 

 

Během svého života jsem si uvědomila, že mojí životní vláhou je svoboda a vědomí toho, že pomáhám lidem.

A tak jsem se rozhodla, že se vzdám finanční jistoty na pozici překladatelky v Německu a vydala jsem se na cestu seberozvoje a sebepoznání. A nebyla to snadná cesta a zdaleka nekončí.  Dnes vím, že na té cestě jsem doposud několikrát ztratila signál, ale nakonec jsem našla svůj dar. Dar vidět v každém člověku jeho jedinečnost.

Rozhodla jsem se nastoupit do akreditovaného výcviku ICF a stala jsem se koučkou. Tuto profesi miluji stejně jako odhodlání a důvěru mých klientů. Je mi ctí být u zrodu jejich nových nápadů a myšlenek, které vznikají právě díky hlubokým rohovorům vedeným koučovacími otázkami. 

V tuto chvíli mám za sebou výcviky v instutitu Coachville na koučovací metodu Život jako hra 1, 2, Základní koučovací dovednosti a Profesionální koučovací dovednosti. 

 

Mým velkým koníčkem je již 7 let jóga. Až během posledních pár let jsem začala vnímat hloubku jógy nejen skrze ásánové praxe, ale v první řadě z hlediska nalezení vnitřního klidu a energie přes dechové a relaxační techniky. Filozofie jógy mě nadchla natolik, že jsem nastoupila do jógového kurzu Integrální cesty a začala spolu s mojí sestřenicí Terezkou organizovat jóga pobyty s koučinkem. Jógu, stejně jako koučink, vnímám jako propojené nádoby k sebepoznání. 

 

Žila a studovala jsem v Rakousku a následně si vyzkoušela život v Německu, abych později našla svůj domov v milovaném Brně, kde žiji s manželem. V životě jsou mými opěrnými pilíři soulad, pravda, laskavost a důvěra, které jsem přijala za své hodnoty.

"Budete-li se snažit porozumět celému vesmíru, nepochopíte vůbec nic. Jestliže se pokusíte porozumět sobě, pochopíte celý vesmír."

 

Buddha

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Můj koučovací přístup
Během individuálního koučování vycházím z myšlenky, že každý z nás je expertem na svůj život. 
Namísto strachu z chyb a selhání se s klienty zaměřuji na nehodnotící uvědomění a podporuji je k získání nadhledu při čelení výzev. 
Zachovávám naprostou mlčenlivost a držím se Etického kodexu ICF.  K rozhovoru používám osvědčené koučovací metody a techniky, ale také svou intuici. Nebudeme klouzat po povrchu, během setkání zacházíme do hloubky. 
Koučink nevnímám jako projektový management. Klient ze setkání namísto s nekonečným to-do listem odchází odlehčen s jasnou vizí na následující týden. 
Vnímám jedinečnost každého klienta, a proto ke každému přistupuji zcela individuálně.
coaching (6).jpg

Koučink je pro Vás pokud:

- již nepotřebujete příliš zabíhat do minulosti

- chcete být aktivním tvůrcem svého života

- jste duševně zdraví

- v případě, že navštěvujete psychoterapie, prosím, abyste zvážili vhodnost koučinku se svým psychoterapeutem

Co se mnou nezažijete?

 - rady jakéhokoli druhu

- postup podle šablony

- pocit, že jste rozbití

- zaměření na minulost, díváme se totiž vždy dopředu 

- hodnocení Vaší osoby, Vašich činů, Vašeho pohledu na svět

ona (1).jpg
6.jpg
Na jaká témata se s klienty nejčastěji zaměřuji?
Díky metodám, které ovládám, mohu klienty koučovat na jakékoli téma. Pro představu s klienty často probíráme následující oblasti:

 

 

vztahy

nastavení mysli pro úspěch

uskutečnění snů a přání

sebeláska

zvědomění limitujících přesvědčení a vnitřní rezistence

odhalení talentů, silných stránek, potenciálu a jedinečnosti

osobní hranice - strach říkat ne a projevit se naplno

práce se sebeuvědoměním, vlastními hodnotami

overthinking, rozhodovací paralýza

čelení strachu v jakékoli oblasti života

samota

 

změna profese / objevování vysněné profese

kariérní rozvoj pro podnikatele

efektivní nastavení cílů a vizí

zlepšení vztahů na pracovišti

přístup k podřízeným/nadřízeným

​work-life-balance

umění odpočívat, práce s roztěkaností, efektivita práce

time management

ona (2).jpg

Než jsem poznala Elišku, slovo koučink jsem vyslovovala s pocitem mírného pohrdání. Přišlo mi, že klást otázky, které znám z knih o koučování, nevyžaduje žádnou speciální dovednost. Stačily čtyři setkání s Eliškou (popravdě – stačilo už to první z nich), abych změnila názor. Setkávaly jsme se online, mluvila jsem hlavně já a nikdy nepochybovala, že mi Eliška pozorně naslouchá a vyčkává, až bude moct s výborným načasováním položit jednu ze svých překvapivých, stručných, a přitom tak trefných otázek, kterou mi nasvítí oblast nějaké z mých slepých skvrn, nebo mě přiměje zauvažovat nad řešeným tématem způsobem, který mi do té doby unikal. Pomáhala mi setrvat pozorností u toho, co vnímám jako zásadní pro svou spokojenost, ale na co je v chaosu vnějšího světa velmi jednoduché zapomenout. Byla takovým laskavým bezpečnostním mantinelem cesty, kterou jsem si sama zvolila. Díky za to, Eliško. Koučku Elišku doporučuji všem, kteří cítí, že se snadno ztrácí ve svých myšlenkách, těm, kteří občas zábleskovitě srdcem ucítí, po čem touží, ale vnitřní a vnější tlaky je od tohoto uvědomění opakovaně vzdalují, nebo potřebují provést obdobím změn ve svém životě (např. pracovním).

Tereza Jančíková – Psycholožka

ona (2).jpg

Setkání probíhají online přes Google Meet videohovory, případně osobně, pokud jste z Brna.

S každým klientem se lze domluvit na individuální délce spolupráce, ideálně však uzavíráme dohodu na 3 měsíce. Před tím ale považuji za přínosné jak pro klienta, tak pro mě se poznat během úvodního setkání a zjistit, jestli nám vzájemná spolupráce vyhovuje. 

Návrh bez názvu (5).jpg

1. krok
úvodní
setkání

Vyberete si termín úvodního setkání v mém kalendáři. Po rezervaci Vám do e-mailu  dorazí pozvánka k setkání spolu s odkazem na videohovor.

Úvodní setkání trvá cca  60 min a je zdarma. Během příjemného hovoru si zjistíme, jestli si sedneme jako lidé a zda Vám mohu pomoci.

Po setkání Vám zašlu  dotazník o spolupráci, díky kterému zjistím více o Vašem současném životě, o Vašich očekáváních a co je pro Vás aktuálně nejdůležitější,  

Návrh bez názvu (6).jpg

2. krok
načrtnutí spolupráce

Dle Vašich odpovědí z dotazníku se na následujícím setkání pobavíme blíže o tématech, na kterých budeme společně pracovat a co by mělo být výsledkem naší spolupráce. Načrtneme si herní plán na budoucí 3 měsíce. 

Návrh bez názvu (6).jpg

3. krok
3 měsíce spolupráce

Hra začala. Jsem každý týden Vaší pomocnou rukou na cestě k Vašemu jedinečnému cíli. Vy si určujete, co chcete probrat, já Vás osvědčenými metodami provázím hovorem. Neradím, pokládám otázky. Takové, které Vám možná ještě nikdo nepoložil.

A Vy rostete. 

ona (2).jpg
ona (2).jpg

Telefon

+420 736 429 770

Sledujte mě na sociálních sítích:

E-mail 

  • Instagram
  • LinkedIn

Můj profil najdete také na webu CoachVille

IČO

08997870

bottom of page